stat4u


Polska Sieć Aerobiologiczna to Sieć Naukowa utworzona przez Ośrodki Monitoringu Aerobiologicznego działające jako uniwersyteckie jednostki organizacyjne.
W Ośrodkach Monitoringu wykonywane są profesjonalne pomiary stężenia pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu zgodnie z wymogami Międzynarodowej Organizacji Aerobiologii (IAA).


Główne cele utworzenia Sieci:
  • rozwój aerobiologii w Polsce jako dyscypliny naukowej
  • promowanie zastosowania pomiarów stężenia pyłku roślin w takich dziedzinach, jak: alergologia, kryminalistyka, rolnictwo, weterynaria, ochrona środowiska, klimatologia
  • współpraca z Europejską Siecią Monitoringu w ramach European Aeroallergen Network (EAN)
  • działalność edukacyjna w obszarze zainteresowań Sieci

Specjalności naukowe Sieci:
aerobiologia, aeropalinologia, fenologia, profilaktyka alergologiczna


Sieć Aerobiologiczna jest strukturą otwartą na przyjęcie nowych członków, jak również do współpracy z podmiotami zajmującymi się zbliżoną tematyką.


Aerobiologia – dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem biernego transportu cząstek organicznych w powietrzu, analizą źródeł ich powstawania, procesem uwalniania do atmosfery, rozprzestrzenianiem, depozycją i wpływem na inne organizmy żywe (rośliny, zwierzęta, ludzi).