Kraków

KategorieStacje Pomiarowe

Krakowska Stacja Monitoringu Aerobiologicznego działa w ramach Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM
31-531 Kraków, Śniadeckich 10;
Tel./fax: 12 423 11 22, Tel. 12 424 88 89 kontakt: dr hab. biol. Dorota Myszkowska dorota.myszkowska@uj.edu.pl mgr Monika Ziemianin monika.wandas@uj.edu.pl

Stały monitoring aeropalinologiczny jest prowadzony w Krakowie metodą wolumetryczną od 1991 roku.

Stosowany jest aparat f. Lanzoni VPPS 2000, który jest ustawiony na dachu budynku Collegium Śniadeckiego (25 m n.p.g.) w centrum Krakowa. Badania są prowadzone zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Aerobiologii. Prowadzone są całoroczne pomiary stężenia pyłku ponad 50 taksonów roślin oraz zarodników grzybów Alternaria i Cladosporium. Okresowo badane jest stężenie zarodników innych typów, np. Didymella, Botrytis, Ganoderma, Epicoccum.

Prowadzone są całoroczne pomiary stężenia pyłku ponad 50 taksonów roślin oraz zarodników grzybów Alternaria i Cladosporium. Okresowo badane jest stężenie zarodników innych typów, np. Didymella, Botrytis, Ganoderma, Epicoccum.

Tygodniowe komunikaty dla alergików dla Małopolski są dostępne na stronach:
www.krakow.pios.gov.pl
www.ptzca.pl www.toksy-alergo.cm-uj.krakow.pl

Profil badawczy ośrodka krakowskiego:

  • stały monitoring pyłkowy obejmujący oznaczanie pyłku ponad 50 taksonów roślin i zarodników grzybów (15 rodzajów, w tym głównie Alternaria, Cladosporium),
  • zastosowanie danych dotyczących pylenia roślin alergizujących w praktyce medycznej:
    1. profilaktyka alergii pyłkowej – komunikaty pyłkowe dla pacjentów,
    2. diagnostyka alergii pyłkowej, ocena skuteczności terapii, zastosowanie aparatów do pomiarów koncentracji pyłku w bezpośrednim otoczeniu pacjenta,
  • analizy zależności poziomu objawów alergicznych od natężenia pyłku, sezonów pyłkowych na tle warunków meteorologicznych, monitoringu zarodników grzybów w centrum Krakowa,
  • wpływ zanieczyszczeń powietrza na morfologię pyłku,

Ośrodek prowadzi stałą współpracę z Instytutem Botaniki UJ (prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek, dr hab. Krystyna Harmata, dr Danuta Stępalska, dr Jacek Madeja), Ogrodem Botanicznym UJ (pof. Józef Mitka), Zakładem Klimatologii UJ w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (dr hab. Katarzyna Piotrowicz), Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie, Urzędem Miasta Krakowa, Zarządem Zieleni Miejskiej.

Historia
W roku 1939 lekarz Mieczysław Obtułowicz, nestor polskiej alergologii, w publikacji „O nieżycie pyłkowym” zaprezentował pierwsze kalendarze fenologiczne kwitnienia i pylenia roślin alergogennych z okolic Krakowa. W roku 1960 zainicjowano pomiary stężenia zarodników grzybów w Krakowie i Rabce (A. Weiss). Obserwacje w Krakowie podjęto ponownie z inicjatywy prof. Krystyny Obtułowicz, alergologa. W roku 1982 analizy aeropalinologiczne metodą grawimetryczną zaczął prof. Kazimierz Szczepanek (Instytut Botaniki UJ). Została nawiązana współpraca z prof. Siwertem Nilssonem z Palinologiska Laboratoriet w Sztokholmie, wiodącym wówczas ośrodkiem monitoringu w Europie. Ze Szwecji placówka krakowska otrzymała pierwszy aparat pomiarowy Burkard, co umożliwiło wprowadzenie od roku 1991 prowadzenie regularnych pomiarów metodą wolumetryczną. 

UJ CM jest Koordynatorem Polskiej Sieci Aerobiologicznej

About the author