Sosnowiec

KategorieStacje Pomiarowe

Punkt pomiarowy w Sosnowcu; Uniwersytet Śląski 
Wydział Nauk o Ziemi
Dr Katarzyna Dąbrowska-Zapart – Katedra Klimatologii Mgr Kazimiera Chłopek – Zakład Stratygrafii i Paleontologii

Pomiary aerobiologiczne na terenie Sosnowca są prowadzone od 1995 roku w ramach monitoringu Ośrodka Badań Alergenów w Warszawie. W latach 1995 i 1996 badania prowadzone były metodą objętościową aparatem VST-1 Alegro-RP, od 1997 roku aparatem typu Burkard. Ziarna pyłku i zarodniki grzybów zliczane są w 4 pasach poziomych. Pomiary wykonywane są od połowy stycznia do końca października. W pobliżu punktu pomiarowego znajduje się stacja meteorologiczna Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi. Dane ze stacji służą do charakterystyki pogody w czasie sezonów pyłkowych.

Aparat typu Burkard zlokalizowany jest na wysokości około 15 m na terenie zabudowań Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, w północnej części dzielnicy Sosnowca o nazwie Pogoń charakteryzującą się luźną zabudową bloków mieszkalnych.


Współrzędne geograficzne punktu pomiarowego to: 50° 17′ 50″N i 19° 08′ 20″E; wysokość: 263 m n.p.m.

Projekty badawcze:

Wpływ warunków meteorologicznych na zmienność występowania alergennego pyłku
wybranych roślin w Sosnowcu (1997-2007) – wykonawca
Prognozowanie dobowych stężeń pyłku Alnus, Corylus, Betula na obszarze Polski na podstawie czasoprzestrzennego modelu klimatyczno-fenologicznego – wykonawca

About the author