Rzeszów

KategorieStacje Pomiarowe

Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biotechnologii
Zakład Monitoringu Środowiska
ul. Zelwerowicza 4; 35-601 Rzeszów
Strona Zakładu

Obecnie monitoringiem aerobiologicznym zajmują się:
dr hab. Idalia Kasprzyk, prof UR – kierownik Zakładu; idalia@univ.rzeszow.pl
dr inż. Katarzyna Borycka – monitoring ziaren pyłku; kborycka@ur.edu.pl
mgr Magdalena Wójcik– monitoring zarodników grzybów; mwojcik@ur.edu.pl

Ciągły monitoring aerobiologiczny prowadzony jest w Rzeszowie od 1997 roku. Obecnie w mieście zlokalizowane są 3 stacje – wszystkie na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego: jedna w centrum miasta przy Al. Rejtana na dachu na wys. 12 m i dwie na peryferiach w obrębie kampusu Zalesie: na dachu na 12 m oraz w ogródku meteorologicznym na wys. 1,5 m. Dodatkowo prowadzimy monitoring w Czudcu (ok. 20 km od Rzeszowa) na wys. 1,5 m.
Oznaczamy około 60 typów ziaren pyłku, spośród których 27 występuje w powietrzu regularnie w znaczących stężeniach, a 20 uznawanych jest jako alergenne. Oznaczamy także zarodniki grzybów zarówno alergennych, jak i patogennych.

Profil badawczy:

• Sezonowa i dobowa analiza występowania pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu
• Porównanie dynamiki sezonów pyłkowych i sezonów występowania zarodników pomiędzy środowiskiem miejskim i wiejskim
• Porównanie sezonowego występowania pyłku w powietrzu i w opadzie
• Fenologia kwitnienia drzew kwitnących wiosną na terenie Rzeszowa i okolic
• Analiza dalekiego transportu pyłku Ambrosia
• Melisopalinologia – pyłek roślin w miodach
• Zieleń miejska jako źródło alergennego pyłku roślin
• Detekcja molekularna zarodników grzybów występujących w powietrzu (współpraca z Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu)
• Zastosowanie spektroskopii w badaniach palinologicznych

Działalność popularyzatorska

• bieżące komunikaty dla alergikówhttp://www.wb.ur.edu.pl/wydzial/katedra-biologii/zaklad-monitoringu-srodowiska/komunikaty-dla-alergikow są podawane raz w tygodniu na stronie uniwersyteckiej oraz w mediach (w tym aplikacjach na telefony komórkowe)
• warsztaty dla uczniów w ramach klasy uniwersyteckiej oraz “Nocy Biologów”
• wykłady dla lokalnej prasy i telewizji

Całościowe opracowanie dotyczące występowania pyłku roślin w powietrzu Rzeszowa

Kasprzyk I. 2011. Time-series analysis of pollen seasons in Rzeszów (SE Poland) in 1997–2005 with reference to phenology. Wyd. Uniw. Rzeszow., Rzeszów

Działalność naukowa: więcej….

About the author