Szczecin

KategorieStacje Pomiarowe

Monitoring aerobiologiczny w Szczecinie prowadzony w ramach Katedry Botaniki Ogólnej i Ochrony Przyrody, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Z.Felczaka 3c, 71-412 Szczecin.
Kontakt: dr hab. Małgorzate Puc (mapuc@univ.szczecin.pl)
oraz w Katedrze Taksonomii Roślin i Fitogeografii z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wąska 13, 71-414 Szczecin przez dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń (agofr@univ.szczecin.pl).

Punkty pomiarowe w Szczecinie znajdują się:
1. Dzielnica Śródmieście, przy ul. Z. Felczaka 3a, na wysokości 21 m nad poziomem gruntu (aparat VPPS 2000 firmy Lanzoni oraz automatyczna stacja meteorologiczna Vaisala – Helsinki). 
2. Obrzeża Szczecina na ulicy Krakowskiej na wysokości 14 m nad poziomem gruntu (aparat VPPS 2000 firmy Lanzoni oraz automatyczna stacja meteorologiczna Vaisala – Helsinki). 
3. Pomiary wewnątrz pomieszczeń, m.in. w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych US (aparat firmy Burkard).

Współpraca

Od 2004 r. dane z monitoringu pyłkowego przekazywane są do Europejskiej Pyłkowej Bazy Danych (European Pollen Database), do Europejskiej Sieci badającej zagrożenia aeroalergenami w powietrzu większości krajów europejskich EAN (European Aerallergen Network), dane te umieszczone są na stronie internetowej Uniwersytetu Wiedeńskiego, oraz na stronie EPI (European Pollen Information). Dane te służą do oceny i prognozowania zagrożenia alergenami pyłku roślinnego i zarodników grzybów mikroskopowych w powietrzu większości krajów europejskich.

Od 2000 r. w ramach ogólnopolskiej sieci pomiarów stężenia aeroalergenów we współpracy z Ośrodkiem Badania Alergenów Środowiskowych w Warszawie przygotowywane są komunikaty dla alergików o stężeniu alergogennego pyłku w powietrzu. Komunikaty te ukazują się w mediach oraz przekazywane są lekarzom alergologom (profilaktyka i leczenie pyłkowicy).

About the author