KRAKÓW

21.06.2017 r.
Stężenie silnie alergennego pyłku traw i pyłku pokrzywy jest wysokie, natomiast stężenie pyłku szczawiu oraz babki pozostaje niskie. Spośród pyłku drzew w powietrzu występuje pyłek sosny i lipy w niskim stężeniu.
Prognozuje się wzrost stężenia pyłku roślin zielnych. Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest wysokie, a Alternaria niskie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 22.06.2017 r.
Stężenie pyłku traw i pokrzywy utrzymuje się na wysokim poziomie. Stężenie pyłku szczawiu i babki jest niskie. W najbliższych dniach przewiduje się wysokie stężenie pyłku traw, bardzo wysokie pyłku pokrzywy, a stężenie pyłku szczawiu i babki nie powinno przekroczyć wartości średnich. W powietrzu obecne są ziarna pyłku lipy i komosy.
Stężenie zarodników Cladosporium osiągnęło wartości wysokie, a stężenie zarodników Alternaria jest nadal niskie.
LUBLIN

14.06.2017 r.
W ciepłe słoneczne dni można spodziewać się wysokiego stężenia pyłku traw i pokrzywy. Stężenie pyłku szczawiu będzie średnie, a babki i sosny niskie. Notowane są w powietrzu pojedyncze ziarna silnie alergizującego pyłku żyta. Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest wysokie, a Alternaria średnie.POZNAŃ

12.06.2017 r.
Stężenie silnie alergennego pyłku traw jest wysokie, stężenie pyłku pokrzywy jest średnie, natomiast stężenie pyłku szczawiu i babki pozostaje niskie. W powietrzu pojawiły się pojedyncze ziarna pyłku żyta.
Stężenie pyłku sosny spadło do wartości średnich i nadal wykazuje tendencję spadkową.
Prognozuje się wzrost stężenia pyłku roślin zielnych.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest średnie, a Alternaria- niskie.
ŁÓDŹ

10.06.2017 r.
W bieżącym tygodniu będzie się utrzymywać wysokie/bardzo wysokie stężenie pyłku traw. Kończy się pylenie zbóż, w tym alergennego żyta. Pojawił się pyłek pokrzywy, którego stężenie, na razie niskie, może wzrastać. Stężenie pyłku szczawiu nie przekroczy prawdopodobnie stopnia niskiego. W powietrzu występują również pojedyncze ziarna pyłku babki lancetowatej. Kończy się pylenie sosny, choć jej stężenie pozostaje jeszcze na niskim poziomie. Wzrasta udział zarodników Cladosporium do bardzo wysokiego stężenia. Stężenie Alternaria nie przekroczy na razie stopnia bardzo niskiego.
RZESZÓWSZCZECIN
.