KRAKÓW

10.09.2014
Aktualnie stężenie pyłku pokrzywy jest średnie, natomiast stężenie pyłku bylicy, traw, szczawiu, babki i komosy jest niskie. Stężenie pyłku ambrozji waha się od wartości niskich do średnich, a w pojedynczych dniach może osiągnąć wartości wysokie. Prognozuje się stopniowy spadek stężenia pyłku pokrzywy oraz utrzymanie się niskiego poziomu pozostałych roślin zielnych.
Stężenie zarodników grzybów Alternaria i Cladosporium jest średnie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 17.09.2014 r.
Kończy się sezon pyłkowy roślin. Stężenie pyłku pokrzywy, traw i ambrozji utrzymywało się na poziomie bardzo niskim. W powietrzu rejestrowano pojedyncze ziarna pyłku bylicy, babki, szczawiu i komosy. W pogodne dni w powietrzu mogą występować pojedyncze ziarna pyłku tych roślin. Stężenie zarodników Cladosporium może osiągać wartości średnie do wysokiego, a Alternaria niskie.
LUBLIN

10.09.2014 r.
Kończy się sezon pyłkowy roślin. Stężenie pyłku pokrzywy spadło do niskiego. Obserwowane jest podwyższone stężenie pyłku ambrozji i bardzo niskie stężenie pyłku bylicy. W powietrzu unoszą się pojedyncze ziarna pyłku szczawiu, babki, komosy i traw. Stężenie zarodników Cladosporium i Alternaria jest średnie.
POZNAŃ

05.09.2014
Sezon pyłkowy pomału dobiega końca.
W powietrzu rejestrowane są jeszcze niewielkie ilości pyłku bylic, traw, szczawiu, babki i komosy (bardzo niskie stężenie). Spada też stężenie pyłku pokrzywy, które nie powinno już przekraczać wartości średnich.
Ponadto spodziewane jest wysokie do bardzo wysokiego stężenie zarodników grzybów Cladosporium oraz niskie zarodników Alternaria.
ŁÓDŹ

14.09.2014 r.
Wyjątkowo ciepła, jak na te porę roku, pogoda sprzyja wydłużeniu sezonu pyłkowego. W powietrzu unoszą się jeszcze pojedyncze ziarna pyłku bylicy, traw, komosowatych, babki lancetowatej i szczawiu a stężenie pyłku ambrozji osiągnęło stopień średni. Jeśli pogoda utrzyma się to bieżący tydzień nie przyniesie dużych zmian, choć stężenie ambrozji będzie niższe. Może utrzymać się bardzo wysokie/średnie stężenie zarodników Cladosporium i maksymalnie średnie zarodników Alternaria.
RZESZÓWSZCZECIN