KRAKÓW

24.02.2015
Rozpoczął się sezon pyłkowy. Aktualnie w powietrzu występują ziarna pyłku drzew wczesnowiosennych. Stężenie pyłku olszy i leszczyny wzrosło do średnich wartości i nadal będzie wzrastać. Pojawiły się pierwsze ziarna pyłku cisu.
Stężenie zarodników grzybów Alternaria i Cladosporium jest niskie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 26.02.2015
Stężenie pyłku leszczyny i olszy utrzymywało się na poziomie niskim. W nadchodzącym tygodniu stężenie tych taksonów może wzrosnąć do średniego.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest bardzo niskie.
LUBLIN


POZNAŃ

27.02.2015
Stężenie pyłku leszczyny i olszy wzrosło do wartości średnich. Spodziewany jest dalszy jego wzrost szczególnie przy słonecznej pogodzie.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium waha się od poziomu bardzo niskiego do średniego.
ŁÓDŹ

22.02.2015 r.
W powietrzu wzrasta udział pyłku olszy i leszczyny. Przy sprzyjającej pogodzie (brak opadów i wzrost temperatury) stężenie pyłku tych taksonów może w bieżącym tygodniu wzrosnąć do średniego. Stężenie zarodników Cladosporium jest zmienne, od średniego do pojedynczych spor.
RZESZÓWSZCZECIN