KRAKÓW

26.04.2017 r.
Aktualnie stężenie pyłku brzozy oraz dębu jest średnie, natomiast stężenie pyłku jesionu i grabu utrzymuje się na niskim poziomie. Prognozuje się spadek stężenia silnie alergennego pyłku brzozy oraz pojawienie się pyłku drzew iglastych w pierwszym tygodniu maja. Podczas intensywnych opadów deszczu i bezpośrednio po nich powietrze będzie wolne od pyłku roślin.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest niskie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 27.04.2017 r.
Stężenie pyłku brzozy i jesionu było średnie, a stężenie pyłku dębu, wierzby i klonu niskie. W nadchodzącym tygodniu przewiduje się spadek stężenie pyłku brzozy natomiast wzrost stężenie pyłku dębu oraz sosny/świerka.
W powietrzu obecne są już pierwsze ziarna pyłku traw.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest niskie.
LUBLIN

27.04.2017 r.
Z powodu deszczowej pogody koncentracje pyłku w powietrzu wyraźnie spadły. Notowane jest niskie lub średnie stężenie pyłku brzozy, jesionu i wierzby oraz bardzo niskie klonu i grabu. Pojawiły się ziarna pyłku buka i dębu. Stężenie zarodników grzybów Alternaria i Cladosporium jest bardzo niskie.POZNAŃ

22.04.2017 r.
Spada stężenie silnie alergennego pyłku brzozy. W dużym stopniu przyczyniają się do tego panujące warunki pogodowe. W powietrzu obecny jest także pyłek jesionu i wierzby (stężenie niskie/średnie). Pojawiły się pojedyncze ziarna pyłku grabu i dębu. W nadchodzącym tygodniu przewidywany jest dalszy spadek stężenia pyłku brzozy oraz wzrost stężenia pyłku dębu. Zarodniki Cladosporium utrzymują się na niskim poziomie.
ŁÓDŹ

22.04.2017 r.
Zapowiadane w pierwszych dniach bieżącego tygodnia utrzymanie się niezbyt wysokich temperatur i przelotne deszcze mogą spowodować utrzymanie się niezbyt obfitego pylenia drzew. Stężenie pyłku brzozy może jednak utrzymywać się na poziomie wysokim/bardzo wysokim. Stężenie pyłku jesionu nie przekroczy najprawdopodobniej stopnia średniego a wierzby - niskiego. Kończy się pylenie klonu. Poprawa warunków pogodowych w końcu tygodnia może spowodować wzrost stężenia pyłku dębu do wartości niskich i pojawienie się pyłku sosny. Zarodniki Alternaria występują sporadycznie a stężenie Cadosporium będzie w dalszym ciągu zmienne.
RZESZÓWSZCZECIN
.