KRAKÓW

20.07.2016 r.
Aktualnie stężenie pyłku pokrzywy jest wysokie, stężenie silnie alergennego pyłku traw jest średnie, natomiast stężenie pyłku szczawiu, babki, komosy i bylicy jest niskie. Prognozuje się wzrost stężenia pyłku bylicy i komosy oraz spadek stężenia pyłku traw.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest wysokie, a zarodników Alternaria jest średnie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 20.07.2016 r.
Stężenie pyłku pokrzywy było wysokie, pyłku traw niskie.
W najbliższych dniach można spodziewać się bardzo wysokiego/wysokiego stężenia pyłku pokrzywy. Natomiast stężenie pyłku traw maleje i nie powinno przekroczyć wartości średnich. Stężenie pyłku szczawiu, babki, komosy, bylicy jest niskie i nie przekroczy wartości średnich.
Stężenie zarodników Cladosporium utrzymuje się na poziomie wysokim do bardzo wysokiego, a zarodników Alternaria średnim.
LUBLIN

POZNAŃ

27.07.2016 r.
Aktualnie w powietrzu przeważa pyłek pokrzywy, który osiągnął bardzo wysokie stężenie. Spada stężenie pyłku traw i nie powinno przekraczać już niskich wartości. Przewiduje się wzrost stężenia pyłku bylic, które obecnie jest średnie. W powietrzu unosi się także pyłek szczawiu i komosy w niskim stężeniu oraz babki w stężeniu bardzo niskim. Spodziewana jest bardzo wysoka koncentracja zarodników grzybów z rodzaju Cladosporium oraz wysoka zarodników Alternaria.
ŁÓDŹ

24.07.2016 r.
W bieżącym tygodniu będzie się utrzymywać bardzo wysoki stopień stężenia pyłku bylicy, natomiast stężenie pyłku traw będzie w dalszym ciągu spadać. Stężenie pyłku szczawiu będzie niskie, babki - bardzo niskie, komosowatych - niskie. Stężenie zarodników Cladosporium będzie bardzo wysokie a Alternaria wysokie. Przechodzące opady deszczu będą wpływać na spadek stężenia pyłku wszystkich taksonów.
RZESZÓWSZCZECIN
.