KRAKÓW

01.04.2015
W powietrzu występuje głównie pyłek drzew i zarodniki grzybów. Dominuje pyłek cisu, wiązu, wierzby, grabu, topoli i jesionu. Stężenia wahają się od średniego do wysokiego.
Pojawiły się pierwsze ziarna pyłku silnie alergennej brzozy, stężenie pyłku będzie stopniowo wzrastać. Przewidywane w najbliższych dniach opady deszczu nie będą sprzyjały intensywnemu pyleniu drzew.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest niskie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 26.03.2015
Stężenie pyłku topoli i cisa/jałowca utrzymywało się na poziomie średnim do wysokiego. Natomiast stężenie pyłku olszy było średnie, a leszczyny, wierzby, jesionu i wiązu bardzo niskie.
Przewiduje się w nadchodzącym tygodniu średnie stężenia pyłku topoli, niskie do średniego wierzby, jesionu i wiązu. Spada stężenie pyłku olszy i kończy się pylenie leszczyny.
Stężenie zarodników grzybów z rodzaju Cladosporium jest niskie.
LUBLIN

25.03.2015
Stężenie pyłku topoli jest wysokie, natomiast olszy, leszczyny i cisa średnie, a jesionu niskie.
W najbliższych dniach przewiduje się spadek koncentracji pyłku leszczyny, olszy i cisa.
Stężenie zarodników Cladosporium jest niskie, rejestrowane są pojedyncze zarodniki grzybów z rodzaju Alternaria.
POZNAŃ

27.03.2015
Spada stężęnie pyłku olszy i cisa, które w ostatnich dniach utrzymywało się na poziomie średnim do wysokiego. Kończy się pylenie leszczyny. Stężenie pyłku topoli wzrasta i może osiągnąć wysokie wartości. W powietrzu pojawił się także pyłek wiązu i wierzby. W najbliższych dniach przewiduje się wzrost stężenia pyłku tych drzew.
Stężenie zarodników Cladosporium waha się od niskiego do wysokiego.
ŁÓDŹ

29.03.2015 r.
W bieżącym tygodniu przewiduje się utrzymanie stężenia topoli na poziomie średnim do wysokiego, cisu/jałowca na poziomie niskim/średnim, spadek stężenia pyłku olszy, wzrost stężenia pyłku wierzby i wiązu. Sezon pylenia leszczyny można uznać za zakończony. Stężenie spor Cladosporium będzie w dalszym ciągu zmienne, od niskiego do wysokiego. Spory Alternaria albo będą w powietrzu nieobecne, albo pojedyncze. Zapowiadana na bieżący tydzień raczej niska temperatura powietrza i opady śniegu/deszczu może jednak sprawić, że stężenie pyłku wszystkich występujących obecnie w powietrzu taksonów będzie bardzo niskie.
RZESZÓW

11.03.2015
W tym tygodniu stężenie pyłku olszy i leszczyny wzrosło do wartości bardzo wysokich. W najbliższych dniach, po powrocie sprzyjającej pogody, w powietrzu nadal dominować będzie pyłek olszy, która osiągnęła szczyt pylenia. Stężenie pyłku leszczyny będzie maleć. W powietrzu pojawiły się także pierwsze ziarna pyłku cisa i topoli.

SZCZECIN