KRAKÓW

17.08.2016 r.
W powietrzu występuje głównie pyłek roślin zielnych i zarodniki grzybów. Stężenie pyłku pokrzywy jest wysokie, stężenie silnie uczulającego pyłku bylicy utrzymuje się na średnim poziomie, natomiast stężenie pyłku traw, szczawiu, babki i komosy pozostaje niskie. Prognozuje się pojawienie pojedynczych ziaren pyłku ambrozji oraz stopniowy spadek stężenia pyłku pokrzywy.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 17.08.2016 r.
Stężenie pyłku pokrzywy osiągnęło wysokie wartości, bylicy średnie, a pyłku traw, szczawiu, babki i komosy niskie.
W ciągu najbliższych dni utrzymywać się będzie wysokie do średniego stężenie pyłku pokrzywy, niskie bylicy i bardzo niskie stężenie pyłku traw, szczawiu, babki i komosy.
Stężenie zarodników Cladosporium jest wysokie, a Alternaria średnie.
LUBLIN

17.08.2016 r.
W powietrzu Lublina dominuje pyłek pokrzywy i bylicy. Przewiduje się, że w bezdeszczowe dni utrzyma się bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy i średnie bylicy. Poza tym spodziewane są niskie stężenia pyłku traw, babki, szczawiu, komosy. Pojawiły się pojedyncze ziarna pyłku ambrozji. Stężenie zarodników grzybów z rodzaju Cladosporium jest wysokie, a Alternaria średnie.POZNAŃ

06.08.2016 r.
Aktualnie w powietrzu przeważa pyłek pokrzywy, który osiągnął bardzo wysokie stężenie. Wzrasta stężenie pyłku bylic, które może osiągnąć wysokie wartości. W powietrzu unosi się także w niskim stężeniu pyłek traw, szczawiu, komosy i babki.
Spodziewana jest bardzo wysoka koncentracja zarodników grzybów z rodzaju Cladosporium i Alternaria.
ŁÓDŹ

07.08.2016 r.
W bieżącym tygodniu będzie się utrzymywać bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy i średnie - bylicy. Pyłek pozostałych taksonów roślin zielnych (szczaw, trawy, komosowate, babka lancetowata) będzie w postaci pojedynczych ziaren. Pojawiły się pierwsze ziarna pyłku ambrozji. Stężenie zarodników Cladosporium będzie w dalszym ciągu bardzo wysokie a Alternaria - średnie.
RZESZÓWSZCZECIN
.