KRAKÓW

19.09.2018 r.
Stężenie pyłku pokrzywy spadło do wartości niskich. Stężenie pyłku ambrozji, traw, szczawiu i babki jest niskie. W powietrzu obecne są także pojedyncze ziarna pyłku bylicy i komosy. Prognozuje się utrzymanie niskiego stężenia pyłku roślin zielnych.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest średnie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 06.09.2018 r.
Stężenie pyłku pokrzywy było średnie, natomiast bylicy, ambrozji, traw, babki, szczawiu i komosy niskie.
Sezon pyłkowy powoli się kończy i stężenie pyłku pokrzywy będzie spadać. Stężenie pyłku pozostałych roślin zielnych pozostanie bardzo niskie.
Stężenie zarodników Cladosporium jest wysokie, Alternaria waha się od średniego do niskiego.
LUBLIN

POZNAŃ


ŁÓDŹ

17.09.2018 r.
W bieżącym tygodniu jeszcze tylko stężenie zarodników Alternaria i Cladosporium będzie odgrywało istotne znaczenie. Stężenie zarodników Alternaria nie powinno przekroczyć niskiego. Stężenie zarodników Cladosporium może być bardziej zmienne i wahać się od średniego do bardzo wysokiego. Pokrzywy, traw, babki lancetowatej, bylicy, szczawiu i komosowatych będą w powietrzu pojedyncze ziarna.
RZESZÓWSZCZECIN
.