KRAKÓW

16.07.2014
Trwa główny sezon pyłkowy, w którym notowane są najwyższe stężenia silnie alergennych traw oraz wysokie stężenie zarodników grzybów powietrznopochodnych. Stężenie pyłku traw i pokrzywy jest nadal wysokie, natomiast stężenie pyłku szczawiu i babki pozostaje średnie. Przewiduje się pojawienie pyłku bylicy, a także okresowy spadek stężenia pyłku roślin podczas intensywnych opadów deszczu oraz bezpośrednio po nich. Stężenie zarodników grzybów Alternaria i Cladosporium jest wysokie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 17.07.2014 r.
W powietrzu dominuje pyłek traw i pokrzywy.
W najbliższych dniach przewidywane jest wysokie do bardzo wysokiego stężenie pyłku pokrzywy, średnie stężenie pyłku traw oraz niskie pyłku szczawiu i babki. Notowane są pojedyncze ziarna pyłku bylicy i komosowatych.
Stężenie zarodników Cladosporium będzie utrzymywać się na poziomie bardzo wysokim, stężenie zarodników Alternaria na średnim.
LUBLIN

16.07.2014 r.
W powietrzu rejestrowane są ziarna pyłku roślin zielnych, z przewagą pokrzywy i traw. W ciągu najbliższych dni, przy słonecznej pogodzie można spodziewać się wysokiego stężenia pyłku pokrzywy oraz średniego stężenia pyłku traw. Przewiduje się też niskie stężenie pyłku szczawiu, babki, komosy i bylicy. Zagrożenie pyłkiem bylicy będzie stopniowo wzrastać. Zarodniki grzybów z rodzaju Cladosporium notowane są na poziomie bardzo wysokim, a Alternaria na poziomie średnim do wysokiego.
POZNAŃ

18.07.2014
Stopniowo spada stężenie pyłku traw, natomiast wzrasta ilość pyłku bylic w powietrzu.
W ciągu najbliższych dni przewiduje się bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy, średnie stężenie pyłku traw, niskie do średniego pyłku bylicy, niskie szczawiu i babki oraz bardzo niskie komosy.
Ponadto spodziewane jest bardzo wysokie stężenie zarodników grzybów Cladosporium oraz średnie do wysokiego zarodników Alternaria.
ŁÓDŹ

13.07.2014 r.
W bieżącym tygodniu będzie się utrzymywać bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy. Stężenie pyłku traw zaczyna wykazywać tendencję spadkową i może nie przekraczać stopnia średniego. Stężenie pyłku bylicy powoli wzrasta, ale najprawdopodobniej nie przekroczy stopnia bardzo niskiego, podobnie jak pyłku szczawiu. Pyłek babki lancetowatej i komosowatych bedzie w postaci pojedynczych ziaren. Stężenie zarodników Alternaria wzrośnie do stopnia średniego a Cladosporium będzie pozostawać na poziomie bardzo wysokim. Prognoza dotyczy dni bezdeszczowych.
RZESZÓWSZCZECIN
18.07.2014 r.
Bardzo wysokie koncentracje pyłku pokrzywy; spada stężenie pyłku traw, choć nadal wysokie. Wzrasta stężenie pyłku szczawiu, babki i bylicy oraz komosy.