KRAKÓW

21.09.2016 r.
Sezon pyłkowy dobiega końca. W powietrzu obecne są pojedyncze ziarna pyłku pokrzywy, traw, szczawiu, babki, komosy, ambrozji i bylicy. Prognozuje się utrzymanie niskiego stężenia pyłku roślin zielnych.
Stężenie zarodników grzybów Alternaria i Cladosporium jest średnie i będzie stopniowo spadać.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 26.09.2016 r.
Sezon pylenia można uznać za zakończony. W powietrzu obecne są tylko pojedyncze ziarna pyłku traw, bylicy, pokrzywy, szczawiu, babki i komosy. Stężenie zarodników Cladosporium utrzymuje się na poziomie średnim, a Alternaria bardzo niskim.
LUBLIN

07.09.2016 r.
Powoli kończą się sezony pyłkowe roślin. W powietrzu notowane są średnie/niskie stężenia pyłku pokrzywy, niskie traw i bylicy, oraz bardzo niskie stężenia pyłku komosy, szczawiu, babki i ambrozji. Stężenie zarodników Cladosporium jest wysokie, a Alternaria średnie.POZNAŃ


ŁÓDŹ

25.09.2016 r.
Tegoroczny sezon pyłkowy można uznać za zakończony. W powietrzu utrzymują się już tylko pojedyncze ziarna bylicy, traw, pokrzywy, komosowatych. Tylko stężenie zarodników Cladosporium może osiągać stopień średni.
RZESZÓWSZCZECIN
.