KRAKÓW

09.05.2018 r.
Stężenie silnie alergennego pyłku traw jest średnie, natomiast stężenie pyłku pokrzywy, szczawiu i babki jest niskie. Żółty nalot pojawiający się na chodnikach, samochodach i kałużach to pyłek drzew iglastych, głównie sosny, który obecnie występuje w powietrzu w wysokim stężeniu. Stężenie pyłku dębu i świerku jest średnie, natomiast stężenie pyłku brzozy i buka utrzymuje się na niskim poziomie. Prognozuje się wzrost stężenia pyłku roślin zielnych, szczególnie traw i pokrzywy.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest niskie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 11.05.2018 r.
Stężenie pyłku sosny/świerka osiągnęło bardzo wysokie wartości. Stężenie pyłku dębu oraz cisa utrzymywało się na poziomie średnim/niskim, pyłku brzozy, buka, jesionu i wierzby było niskie. Kończy się sezon pylenia tych drzew tylko stężenia pyłku drzew iglastych może pozostać wysokie.
Stężenie pyłku traw było niskie, szczawiu, babki i pokrzywy bardzo niskie. Przewiduje się wzrost stężenia pyłku traw i pokrzywy.
Stężenie zarodników Cladosporium jest średnie/wysokie, Alternaria bardzo niskie.
LUBLIN

POZNAŃ


ŁÓDŹ

07.05.2018 r.
Kończy się powoli pylenie wiosennych drzew. W najbliższych dniach stężenie pyłku sosny może jeszcze być bardzo wysokie/wysokie, ale z wyraźną tendencją spadkową. Spadać będzie również w dalszym ciągu stężenie pyłku dębu, brzozy i cisu/jałowca. Wzrastać natomiast będzie stężenie pyłku traw, którego stałą obecność można obserwować już od kilkunastu dni. W powietrzu obecne są również pojedyncze ziarna pyłku szczawiu, którego stężenie w najbliższych dniach nie powinno jeszcze znacznie wzrosnąć. Średnie do bardzo wysokiego będzie stężenie spor Cladosporium a Alternaria będą pojedyncze zarodniki.
RZESZÓWSZCZECIN
.