KRAKÓW

27.04.2016 r.
Stężenie pyłku brzozy nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak przywiduje się wyraźny spadek stężenia na początku maja. Stężenie pyłku dębu, buka, jesionu, wierzby i grabu jest niskie.
Prognozuje się wzrost stężenia pyłku dębu i buka oraz spadek stężenia pyłku pozostałych drzew.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria pozostaje niskie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 27.04.2016 r.
W minionym tygodniu stężenie pyłku brzozy było bardzo wysokie. Stężenie pyłku jesionu, cisa/jałowca utrzymywało się na poziomie niskim do średniego, wierzby, grabu i klonu było niskie. W nadchodzącym tygodniu przewiduje się jeszcze wysokie stężenie pyłku brzozy oraz wzrost stężenie pyłku dębu. W powietrzu pojawił się pyłek traw i sosny.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest niskie, natomiast zarodników Alternaria bardzo niskie.
LUBLIN

27.04.2046r.
Stężenie pyłku brzozy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Stężenie pyłku jesionu jest średnie, grabu, wierzby, dębu i buka niskie. W najbliższym tygodniu przewidywany jest spadek stężenia pyłku brzozy do wartości wysokich lub średnich oraz wzrost stężenia pyłku dębu i buka.
Pojawiły się już pierwsze ziarna pyłku traw.
Stężenie zarodników Cladosporium i Alternaria jest nadal niskie.POZNAŃ

29.04.2016r.
W powietrzu dominuje pyłek brzozy i chociaż jest go już znacznie mniej, stężenie nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Oprócz brzozy, obecnie pyli jesion, wierzba, buk i grab, a stężenie pyłku tych drzew jest niskie. Pojawiły się pojedyncze ziarna pyłku dębu.
W nadchodzącym tygodniu spodziewany jest dalszy spadek stężenia pyłku brzozy do wartości średnich/wysokich, natomiast wzrastać będzie stężenie pyłku dębu i buka.
Stężenie zarodników Cladosporium jest niskie.
ŁÓDŹ

01.05.2016 r.
W bieżącym tygodniu stężenie pyłku brzozy może być jeszcze wysokie choć zaznacza się już tendencja spadkowa. Spadać będzie również stężenie pyłku jesionu, wierzby, grabu i klonu. Wzrastać może udział pyłku buka, choć jego stężenie nie będzie znaczne. Może pojawić się pyłek dębu. Stężenie zarodników Cladosporium może utrzymywać się na poziomie średnim, a spory Alternaria bedą nieliczne.
RZESZÓWSZCZECIN