KRAKÓW

04.02.2016 r.
Rozpoczął się sezon pyłkowy. Obecnie w powietrzu występują ziarna pyłku drzew wczesnowiosennych takich jak olsza i leszczyna w stężeniu niskim. Przewiduje się wzrost stężenia pyłku drzew, zwłaszcza przy sprzyjających dodatnich wartościach temperatury powietrza.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest niskie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 04.02.2016 r.
Rozpoczął się sezon pyłkowy. W powietrzu występują pojedyncze ziarna pyłku leszczyny i olszy.
W nadchodzącym tygodniu w pogodne i słoneczne dni mogą spowodować wzrost stężenia pyłku leszczyny i olszy.
LUBLIN

POZNAŃ


ŁÓDŹ


RZESZÓWSZCZECIN
05.02.2016 r.
W powietrzu ziarna pyłku olszy i leszczyny - wartości niskie i średnie; w ciepłe dni (powyżej 5 st. C) wysokie stężenia pyłku olszy.