KRAKÓW

29.07.2015
Obecnie stężenie pyłku pokrzywy utrzymuje się na wysokim poziomie, stężenie pyłku traw jest średnie, natomiast stężenie pyłku szczawiu, babki i komosy pozostaje niskie.
W powietrzu pojawiły się pojedyncze ziarna silnie uczulającego pyłku bylicy.
Prognozuje się wzrost stężenia pyłku bylicy, utrzymanie stężenia pyłku pokrzywy oraz spadek stężenia pyłku traw.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest wysokie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 30.07.2015
Stężenie pyłku pokrzywy utrzymuje się na poziomie wysokim, pyłku traw średnim, szczawiu, babki i komosy niskim. W nadchodzącym tygodniu przewiduje się wysokie stężenie pyłku pokrzywy, wzrost stężenia pyłku bylicy. Stężenie pyłku traw nie powinno przekroczyć wartości średnich.
Stężenie zarodników Cladosporium notowane jest na poziomie bardzo wysokim, a stężenie zarodników Alternaria średnim.
LUBLIN

16.07.2015
W powietrzu Lublina dominują ziarna pyłku traw i pokrzywy. Prognozuje się, że w najbliższym tygodniu stężenie pyłku traw nie przekroczy wartości średnich. Spodziewane jest wysokie stężenie pyłku pokrzywy i niskie stężenie pyłku szczawiu, babki, komosy. Pojawiły się już w powietrzu pojedyncze ziarna bylicy.
Stężenie zarodników Cladosporium jest bardzo wysokie, a Alternaria średnie.
POZNAŃ

16.07.2015
Obecnie w powietrzu zdecydowanie przeważa pyłek traw i pokrzywy.
W ciągu najbliższych dni przewidywany jest spadek stężenia pyłku traw do wartości średnich. Stężenie pyłku pokrzywy będzie się utrzymywać na poziomie wysokim do bardzo wysokiego. Stężenie pyłku szczawiu i babki będzie niskie, a komosy bardzo niskie. Spodziewane jest także pojawienie się w powietrzu pyłku bylicy.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium będzie się utrzymywać na poziomie wysokim/bardzo wysokim, a zarodników Alternaria na poziomie niskim.
ŁÓDŹ

26.07.2015 r.
W tym tygodniu będzie się utrzymywało bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy. W dalszym ciągu spada stężenie pyłku traw i może nie przekroczyć stężenia bardzo niskiego. Wzrastać będzie stężenie pyłku bylicy do średniego. Pyłku szczawiu, babki lancetowatej i komosowatych bedą pojedyncze ziarna. Utrzymywać się będzie bardzo wysokie stężenie zarodników Cladosporium a Alternaria średnie. Opady deszczu będą powodowały spadek stężenia pyłku przy utrzymującym się prognozowanym stężeniu zarodników.
RZESZÓWSZCZECIN
23.07.2015 r.
W powietrzu Szczecina i okolic stężenie pyłku szczawiu wysokie, traw, lipy, niskie i średnie, babki - b. niskie, pojawił się pyłek bylicy i komosowatych - wartości bardzo niskie