KRAKÓW

27.08.2014
Częste i silne opady deszczu powodują, że stężenie pyłku nadal utrzymuje się na niskim poziomie, z wyjątkiem pyłku pokrzywy. Aktualnie stężenie pyłku pokrzywy pozostaje wysokie, natomiast stężenie pyłku bylicy, traw, szczawiu, babki oraz komosy jest niskie. W powietrzu są obecne pojedyncze ziarna pyłku ambrozji. Prognozuje się stopniowy spadek stężenia pyłku pokrzywy, a także wzrost stężenia pyłku ambrozji.
Stężenie zarodników grzybów Alternaria i Cladosporium jest średnie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 27.08.2014 r.
W ciągu najbliższych dni przewiduje się średnie do wysokiego stężenie pyłku pokrzywy i bardzo niskie stężenie pyłku traw, bylicy, szczawiu, babki, komosy. W powietrzu występują pojedyncze ziarna pyłku ambrozji.
Stężenie zarodników Cladosporium utrzymywać się będzie na poziomie wysokim do średniego, zarodników Alternaria niskim.
LUBLIN

27.08.2014 r.
W powietrzu Lublina utrzymuje się bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy, natomiast stężenie pyłku traw, bylicy, szczawiu, babki, komosy i ambrozji jest bardzo niskie. Stężenie zarodników Cladosporium i Alternaria jest średnie.
POZNAŃ

29.08.2014
W ciągu najbliższych dni przewiduje się średnie do wysokiego stężenie pyłku pokrzywy, bardzo niskie stężenie pyłku bylic, traw, szczawiu, babki i komosy.
W powietrzu mogą się także pojawić pojedyncze ziarna pyłku ambrozji.
Ponadto spodziewane jest średnie do wysokiego stężenie zarodników grzybów Cladosporium oraz niskie zarodników Alternaria.
ŁÓDŹ

24.08.2014 r.
Przechodzące opady deszczu powodują znaczny spadek stężenia pyłku i zarodników w powietrzu. Jeśli pogoda utrzyma się to w bieżącym tygodniu najwyższe będzie stężenie pyłu pokrzywy, choć osiągnie ono maksymalnie średnie stężenie. Pozostałe taksony (pokrzywa, komosowate, szczaw, babka lancetowata) bedą w postaci pojedynczych ziaren. Stężenie Alternaria może nie przekroczyć stopnia niskiego a Cladosporium stopnia średniego. Pojawiły się pojedyncze ziarna pyłku ambrozji.
RZESZÓWSZCZECIN
29.08.2014
Średnie i niskie koncentracje pyłku traw, nadal wysokie - pokrzywy; niskie i spada - stężenie pyłku szczawiu, bylicy i komosy.