KRAKÓW

26.08.2015
Stężenie pyłku pokrzywy spadło do wartości średnich, natomiast stężenie pyłku traw, szczawiu, babki, komosy oraz silnie alergennej bylicy jest niskie. W powietrzu obecne są pojedyncze ziarna pyłku ambrozji. Prognozuje się stopniowy spadek stężenia pyłku pokrzywy i bylicy.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest wysokie, a Alternaria średnie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 27.08.2015
Stężenie pyłku pokrzywy spadło do wartości średnich, a stężenie pyłku traw i bylicy jest niskie. W ciągu najbliższych dni przewiduje się średnie/niskie stężenie pyłku pokrzywy oraz bardzo niskie stężenie pyłku traw, bylicy, szczawiu, babki, komosy. W powietrzu występują pojedyncze ziarna pyłku ambrozji.
Stężenie zarodników Cladosporium utrzymuje się na poziomie wysokim do średniego, Alternaria niskim.
LUBLIN

27.08.2015
Stężenie pyłku bylicy i pokrzywy jest średnie, a stężenie pyłku traw i ambrozji niskie. W najbliższych dniach można spodziewać się średniego/niskiego stężenia pyłku bylicy i pokrzywy oraz niskiego/bardzo niskiego stężenia pyłku traw i komosy. Możliwy jest wzrost stężenia pyłku ambrozji do wartości średnich. Pyłek szczawiu i babki występuje w powietrzu sporadycznie. Stężenie zarodników Cladosporium utrzymuje się na wysokim poziomie, a Altrnaria niskim.
POZNAŃ

23.08.2015
Stężenie silnie uczulającego pyłku bylic utrzymuje się na poziomie średnim.
W ciągu najbliższych dni przewiduje się też wysokie stężenie pyłku pokrzywy oraz niskie pyłku traw, szczawiu, babki i komosy. W powietrzu obecny jest także pyłek ambrozji w bardzo niskim stężeniu.
Ponadto spodziewane jest bardzo wysokie stężenie zarodników grzybów Cladosporium oraz średnie zarodników Alternaria.
ŁÓDŹ

23.08.2015 r.
Stężenie pyłku bylicy i pokrzywy w bieżącym tygodniu może być zmienne i wahać się od średniego do bardzo niskiego. Pyłku szczawiu, babki lancetowatej, komosowatych i ambrozji będą pojedyncze ziarna. Stężenie zarodników Cladosporium może być również zmienne i wahać się od bardzo wysokiego do średniego, a zarodników Alternaria od niskiego do średniego.
RZESZÓWSZCZECIN
19.08.2015 r.
W powietrzu Szczecina i okolic panuje bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy, wysokie - bylicy, niskie do średniego - traw oraz niskie babki, komosy i szczawiu. Utrzymują się (nie codziennie)pojedyncze ziarna pyłku ambrozji.