KRAKÓW

24.09.2014
W powietrzu obecne są pojedyncze ziarna pyłku pokrzywy, bylicy, traw, szczawiu, babki oraz komosy.
Stężenie pyłku ambrozji pozostaje niskie.
Prognozuje się utrzymanie niskiego poziomu pyłku roślin zielnych.
Stężenie zarodników grzybów Alternaria i Cladosporium jest średnie i będzie stopniowo spadać.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 17.09.2014 r.
Kończy się sezon pyłkowy roślin. Stężenie pyłku pokrzywy, traw i ambrozji utrzymywało się na poziomie bardzo niskim. W powietrzu rejestrowano pojedyncze ziarna pyłku bylicy, babki, szczawiu i komosy. W pogodne dni w powietrzu mogą występować pojedyncze ziarna pyłku tych roślin. Stężenie zarodników Cladosporium może osiągać wartości średnie do wysokiego, a Alternaria niskie.
LUBLIN

10.09.2014 r.
Kończy się sezon pyłkowy roślin. Stężenie pyłku pokrzywy spadło do niskiego. Obserwowane jest podwyższone stężenie pyłku ambrozji i bardzo niskie stężenie pyłku bylicy. W powietrzu unoszą się pojedyncze ziarna pyłku szczawiu, babki, komosy i traw. Stężenie zarodników Cladosporium i Alternaria jest średnie.
POZNAŃ


ŁÓDŹ

28.09.2014 r.
W powietrzu obecne są pojedyncze ziarna pyłku szczawiu, ambrozji, pokrzywy. Jeszcze tylko stężenie spor Cladosporium jest bardzo wysokie a Alternaria niskie. Taki stan będzie utrzymywał się w ciągu najbliższych dni.
RZESZÓWSZCZECIN