KRAKÓW

25.05.2016 r.
Stężenie pyłku sosny jest wysokie, natomiast stężenie pyłku dębu, brzozy, świerku i buka jest niskie. Stężenie silnie alergennego pyłku traw jest średnie, a stężenie pyłku babki, szczawiu oraz pokrzywy jest niskie.
W ciągu najbliższych dni, po opadach deszczu, na chodnikach, kałużach i samochodach może pojawić się żółty nalot- będzie to pyłek drzew iglastych, głównie sosny.
Prognozuje się wzrost stężenia pyłku traw oraz utrzymanie wysokiego stężenia pyłku sosny.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest średnie, a Alternaria - niskie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 18.05.2016 r.
Stężenie pyłku sosny/świerka osiągnęło bardzo wysokie wartości, pyłku dębu było wysokie, stężenie pyłku brzozy spadło do wartości niskich.
W nadchodzącym tygodniu przewiduje się wysokie stężenie pyłku sosny oraz spadek stężenia pyłku dębu i brzozy. Stężenia pyłku traw będzie wzrastać i może osiągnąć wartości średnie.
W powietrzu pojawiły się pierwsze ziarna pyłku szczawiu i babki.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest średnie, Alternaria bardzo niskie.
LUBLIN

11.05.2016r.
Obecnie w powietrzu Lublina dominuje pyłek sosny. Kończy się sezon pyłkowy brzozy i dębu.
W najbliższym tygodniu można spodziewać się bardzo wysokiego stężenia pyłku sosny, będzie też stopniowo wzrastać stężenie pyłku roślin zielnych, szczególnie traw.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest niskie.POZNAŃ

16.05.2016r.
W powietrzu utrzymuje się bardzo wysokie stężenie pyłku sosny, bardzo dobrze widocznego po opadzie deszczu w postaci żółtego osadu na brzegach kałuż. Nie ma on wprawdzie właściwości uczulających, ale ze względu na swoją wielkość oraz znaczne ilości może działać drażniąco na błony śluzowe górnych dróg oddechowych.
Ponadto w powietrzu obecny jest pyłek dębu w wysokim stężeniu, platana w średnim oraz brzozy i traw w niskim, a także pojedyncze ziarna pyłku szczawiu.
W ciągu najbliższych dni, przy słonecznej pogodzie, przewiduje się bardzo wysokie stężenie pyłku sosny, spadek stężenia pyłku dębu i brzozy oraz wzrost stężenia pyłku traw do poziomu średniego.
Koncentracja zarodników grzybów z rodzaju Cladosporium przewidywana jest na poziomie średnim, a zarodników Alternaria na poziomie bardzo niskim.
ŁÓDŹ

22.05.2016 r.
Stężenie pyłku sosny jest nadal bardzo wysokie. W bieżącym tygodniu przewiduje się utrzymanie wysokiego stężenia pyłku sosny, choć pod koniec tygodnia może zaznaczyć się tendencja spadkowa. Kończy się sezon pylenia wierzby, buka i brzozy i w tym tygodniu stężenie jej pyłku może już nie przekroczyć bardzo niskiego. Spadać również będzie stężenie pyłku dębu. Wzrastać natomiast będzie stężenie pyłku traw i szczawiu. W końcu tygodnia może się pojawić pyłek żyta.
RZESZÓWSZCZECIN
23.05.2016 r.
W powietrzu Szczecina utrzymuje się wysokie stężenie pyłku sosny, rośnie stężenie pyłku morwy i traw.
Pojawiły się pierwsze ziarna pyłku pokrzywy i szczawiu.