KRAKÓW

23.07.2014
Aktualnie stężenie pyłku traw i pokrzywy jest wysokie, natomiast stężenie pyłku szczawiu, babki i komosy jest niskie. Pojawiły się pierwsze ziarna silnie uczulającego pyłku bylicy. Przewiduje się wzrost stężenia pyłku bylicy i komosy do wartości średnich, a także okresowy spadek stężenia pyłku roślin podczas intensywnych opadów deszczu oraz bezpośrednio po nich. Stężenie zarodników grzybów Alternaria i Cladosporium pozostaje wysokie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 24.07.2014 r.
Stężenie pyłku pokrzywy osiągnęło wysokie wartości, a stężenie pyłku traw średnie. W ciągu najbliższych dni przy bezdeszczowej pogodzie przewiduje się wysokie do bardzo wysokiego stężenie pyłku pokrzywy, średnie stężenie pyłku traw oraz niskie pyłku szczawiu, babki i komosy. Stężenie pyłku bylicy wzrosło i może przekroczyć wartości średnie. Stężenie zarodników Cladosporium notowane jest na poziomie bardzo wysokim, a Alternaria średnim.
LUBLIN

23.07.2014 r.
W ciągu najbliższych dni, przy słonecznej pogodzie można spodziewać się bardzo wysokiego stężenia pyłku pokrzywy oraz wysokiego stężenia pyłku bylicy. Spada koncentracja w powietrzu pyłku traw. Przewiduje się niskie stężenie pyłku traw, szczawiu, babki i komosy. Zarodniki grzybów z rodzaju Cladosporium i Alternaria notowane są na poziomie bardzo wysokim.
POZNAŃ

25.07.2014
Wzrosło stężenie pyłku bylic oraz zarodników grzybów Alternaria.
W ciągu najbliższych dni przewiduje się bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy, średnie stężenie pyłku traw, średnie do wysokiego stężenie pyłku bylicy, niskie do średniego pyłku szczawiu oraz niskie pyłku babki i komosy.
Ponadto spodziewane jest bardzo wysokie stężenie zarodników grzybów Cladosporium oraz średnie do wysokiego zarodników Alternaria.
ŁÓDŹ

27.07.2014 r.
W najbliższych dniach będzie się utrzymywać wysokie/bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy. Stężenie pyłku bylicy może wzrosnąć do wysokiego. Utrzyma się tendencja spadkowa stężenia pyłku traw. Udział pozostałych taksonów (szczaw, babka lancetowata, komosowate) w aeroplanktonie będzie niewielki od pojedynczych ziaren do stężenia bardzo niskiego. Na bardzo wysokim poziomie będzie pozostawać stężenie zarodników Cladosporium, a na wysokim stężenie Alternaria.
RZESZÓWSZCZECIN
18.07.2014 r.
Bardzo wysokie koncentracje pyłku pokrzywy; spada stężenie pyłku traw, choć nadal wysokie. Wzrasta stężenie pyłku szczawiu, babki i bylicy oraz komosy.