KRAKÓW

20.05.2015
Obecnie w powietrzu dominuje pyłek sosny, którego stężenie jest wysokie oraz pyłek świerku w stężeniu średnim.
Stężenie silnie alergennych traw osiągnęło wartości średnie, natomiast stężenie pozostałych roślin zielnych takich jak: szczaw, babka oraz pokrzywa pozostaje niskie.
Prognozuje się stopniowy spadek stężenia pyłku sosny oraz wzrost stężenia pyłku roślin zielnych.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest średnie, a zarodników Alternaria jest niskie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 21.05.2015
Stężenie pyłku sosny/świerka utrzymywało się na poziomie bardzo wysokim, dębu średnim. Stężenie pyłku traw osiągnęło wartości średnie, stężenie pyłku babki i szczawiu rejestrowano na poziomie bardzo niskim.
W nadchodzącym tygodniu utrzymywać się będzie wysokie stężenie pyłku sosny, pyłku traw będzie wzrastać, stężenie pyłku babki i szczawiu niskim.
Stężenie zarodników Cladosporium utrzymuje się na poziomie średnim do wysokiego, Alternaria bardzo niskim.
LUBLIN

14.05.2015
W powietrzu Lublina dominuje pyłek sosny i dębu. Notowane są też niskie stężenia pyłku świerka, orzecha, kasztanowca i traw oraz bardzo niskie stężenia pyłku brzozy, szczawiu i pokrzywy. Przewidywany jest wzrost stężenia pyłku sosny oraz roślin zielnych, głównie traw.
Stężenie zarodników Cladosporium jest średnie, a Alternaria niskie.
POZNAŃ

22.05.2015
W powietrzu dominuje pyłek sosny, który po opadach deszczu jest dobrze widoczny w postaci żółtego nalotu na kałużach. Spada stężenie pyłku dębu, które obecnie notowane jest na niskim poziomie.
Kończy się sezon pyłkowy brzozy. W powietrzu unoszą się tylko pojedyncze ziarna pyłku tego drzewa.
Stopniowo wzrasta stężenie pyłku traw, które osiągnęło średnie wartości. Stężenie pyłku szczawiu i babki jest bardzo niskie.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporiumbędzie się wahać od średniego do wysokiego. Zarodniki Alternaria występują w postaci pojedynczych spor.
ŁÓDŹ

17.05.2015 r.
W bieżącym tygodniu będzie się utrzymywać bardzo wysokie stężenie pyłku sosny. Spadać będzie stężenie pyłku dębu do wartości niskich. Kończy się sezon pylenia brzozy. W powietrzu unoszą się tylko jej pojedyncze ziarna. Wzrastać będzie natomiast stężenie pyłku traw do wartości niskich. Może się pojawić pyłek zbóż. Pyłek szczawiu i babki lancetowatej będzie w postaci pojedynczych ziaren. Stężenie zarodników Cladosporium może pozostawać na poziomie średnim/wysokim a Alternaria będą pojedyncze spory.
RZESZÓWSZCZECIN
21.05.2015
W powietrzu Szczecina i okolic nadal rośnie stężenie pyłku sosny.
Pyłek traw i szczawiu utrzymuje się na niskim poziomie. Spada stężenie pyłku kasztanowca, dębu i ligustra.