KRAKÓW

17.06.2015
Trwa główny sezon pyłkowy, w którym notowane są najwyższe stężenia silnie alergennych traw, jednocześnie wzrasta stężenie pyłku innych roślin zielnych oraz zarodników grzybów powietrznopochodnych.
Spośród pyłku drzew aktualnie w powietrzu występuje pyłek sosny oraz lipy na niskim poziomie.
Stężenie pyłku traw jest bardzo wysokie, stężenie pyłku pokrzywy jest wysokie, natomiast stężenie pyłku szczawiu, babki i komosy jest niskie. Prognozuje się okresowy spadek stężenia pyłku roślin jedynie podczas intensywnych opadów deszczu oraz bezpośrednio po nich.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest średnie, a zarodników Alternaria jest niskie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 24.06.2015
Opady deszczu i niskie temperatury sprawiły, że faktyczne stężenie pyłku było niższe od prognozowanego. Stężenie pyłku traw i pokrzywy utrzymywało się na poziomie średnim.
W nadchodzącym tygodniu w pogodne i bezdeszczowe dni przewiduje się stężenie pyłku traw średnie do wysokiego, wysokie stężenie pyłku pokrzywy oraz niskie do średniedo stężenie pyłku szczawiu i babki. W powietrzu pojawiły się ziarna pyłku komosy.
Stężenie zarodników Cladosporium jest wysokie, a zarodników Alternaria nadal niskie.
LUBLIN

24.06.2015
W powietrzu dominuje pyłek roślin zielnych. W najbliższym czasie w pogodne dni można spodziewać się wysokiego stężenia pyłku pokrzywy i traw, niskiego do średniego stężenia pyłku szczawiu oraz niskiego stężenia pyłku babki i lipy. Stężenie zarodników Cladosporium jest wysokie, a Alternaria niskie.
POZNAŃ

26.06.2015
W powietrzu Poznania i okolic, w pogodne dni, przewidywane jest wysokie stężenie pyłku traw i pokrzywy, niskie do średniego pyłku szczawiu oraz niskie pyłku babki.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium będzie się utrzymywać na poziomie bardzo wysokim, a zarodników Alternaria na poziomie niskim.
ŁÓDŹ

28.06.2015 r.
Przy sprzyjającej pogodzie stężenie pyłku traw w tym tygodniu może być wysokie/bardzo wysokie. Wzrastać będzie stężenie pyłku pokrzywy. Utrzymywać się będzie stężenie pyłku babki lancetowatej (pojedyncze ziarna pyłku/bardzo niskie), szczawiu (stężenie niskie/średnie). Utrzymywać się będzie również bardzo wysokie stężenie spor Cladosporium a stężenie Alternaria może wzrosnąć do bardzo niskiego.
RZESZÓWSZCZECIN