KRAKÓW

23.09.2015
W powietrzu obecne są pojedyncze ziarna pyłku pokrzywy, traw, szczawiu, babki, komosy i bylicy. Stężenie pyłku ambrozji pozostaje niskie. Prognozuje się utrzymanie niskiego stężenia pyłku roślin zielnych.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest wysokie, a Alternaria średnie. .
KATOWICE

SOSNOWIEC - 24.09.2015
Sezon pyłkowy można uznać za zakończony. Tylko stężenie pyłku ambrozji w minionym tygodniu osiągnęło wartości średnie. W pogodne dni w powietrzu unosić się mogą pojedyncze ziarna pyłku traw i roślin zielnych.
Stężenie zarodników Cladosporium może osiągać wartości wysokie, a Alternaria niskie..
Stężenie zarodników Cladosporium jest wysokie, Alternaria niskie.
LUBLIN

24.09.2015
Kończy się tegoroczny sezon pyłkowy. W powietrzu mogą być jeszcze obecne pojedyncze ziarna pyłku pokrzywy, traw, bylicy, ambrozji i komosy. Stężenie zarodników Cladosporium jest wysokie, a Alternaria niskie.POZNAŃ

25.09.2015
Kończy się tegoroczny sezon pyłkowy. W powietrzu mogą się jeszcze unosić pojedyncze ziarna pyłku bylic, pokrzywy, traw, szczawiu, babki, komosy oraz ambrozji, natomiast stężenie zarodników grzybów Cladosporium może nadal osiągać wysokie wartości.
Stężenie zarodników Alternaria będzie już bardzo niskie.
ŁÓDŹ

27.09.2015 r.
Tegoroczny sezon pyłkowy można uznać za zakończony. Jeszcze tylko w pogodne dni sporadycznie mogą się unosić w powietrzu pojedyncze ziarna pyłku taksonów wymienionych powyżej. Zmniejszać się również będzie udział spor Cladosporium i Alternaria choć stężenie Cladosporium w pogodne dni może jeszcze osiągać stopień wysoki a Alternaria - bardzo niski.
RZESZÓWSZCZECIN