KRAKÓW

15.04.2015
Stężenie pyłku silnie alergennej brzozy jest wysokie i będzie utrzymywało się na tym poziomie przez najbliższe dwa tygodnie. Ponadto w powietrzu występuje pyłek jesionu w stężeniu wysokim oraz pyłek topoli, wiązu, grabu i wierzby w stężeniu średnim. Prognozuje się wzrost stężenia pyłku brzozy, a także stopniowy spadek stężenia pyłku pozostałych drzew.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest niskie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 16.04.2015
Stężenie pyłku brzozy, jesionu i topoli było wysokie. W niskich stężeniach występował pyłek cisu/jałowca, wiązu, wierzby i grabu, w średnich klonu.
W nadchodzącym tygodniu przewiduje się wysokie stężenie pyłku brzozy, średnie do niskiego stężenie pyłku jesionu i klonu. Stężenie pyłku topoli, cisu/jałowca, wiązu i wierzby będzie spadać i nie powinno przekroczy wartości średnich. W powietrzu odnotowano ziarna pyłku dębu.
Stężenie zarodników Cladosporium nadal utrzymuje się na poziomie niskim do średniego, Alternaria bardzo niskim.
LUBLIN

15.04.2015
W powietrzu Lublina obecne są ziarna pyłku drzew. Rejestrowano średnie do wysokiego stężenia pyłku brzozy, jesionu i klonu oraz niskie stężenia pyłku grabu, wierzby, topoli, cisa. W najbliższych dniach możemy spodziewać się wysokiego stężenia pyłku brzozy. Prognozuje się też wzrost koncentracji w powietrzu pyłku jesionu i grabu. Stężenie zarodników Cladosporium utrzymuje się na niskim poziomie.
POZNAŃ

17.04.2015
W powietrzu wzrosło stężenie pyłku kwitnących drzew, w szczególności silnie alergennego pyłku brzozy.
W ciągu najbliższych dni przewiduje się bardzo wysokie stężenie pyłku brzozy, średnie do wysokiego stężenie pyłku jesionu, topoli i jałowca oraz niskie do średniego wiązu, wierzby i grabu.
Stężenie zarodników Cladosporium będzie się wahać od poziomu niskiego do średniego.
ŁÓDŹ

12.04.2015 r.
W bieżącym tygodniu będzie wzrastało stężenie pyłku brzozy do wartości bardzo wysokich. Wzrastać również będzie stężenie pyłku grabu. Utrzymywać się będzie stężenie pyłku cisa/jałowca, topoli i jesionu na wysokim poziomie, choć pod koniec tygodnia stężenie pyłku tych taksonów może wykazywać tendencję spadkową. Zapowiadane na pierwsze dni bieżącego tygodnia obniżenie temperatury nocą, może wpłynąć na obniżenie zapowiadanego stężenia. Zarodniki Alternaria będą nieobecne lub pojedyncze, a stężenie zarodników Cladosporium będzie zmienne ale raczej nie przekroczy średniego.
RZESZÓWSZCZECIN
16.04.2015
W powietrzu Szczecina i okolic nadal w wysokich stężeniach pyłek cisu i cyprysowatych oraz topoli. Pojawił się w powietrzu i do wartości wysokich wzrosło stężenie pyłku jesionu i brzozy, oraz różowatych; wartości średnie osiąga grab a niskie - klon.