KRAKÓW

16.08.2018 r.
Stężenie silnie alergennego pyłku bylicy nadal utrzymuje się na średnim poziomie. Stężenie pyłku pokrzywy jest wysokie, natomiast stężenie pyłku traw, komosy, szczawiu i babki pozostaje niskie. W powietrzu pojawiły się pojedyncze ziarna pyłku ambrozji. Prognozuje się wzrost stężenia pyłku bylicy i ambrozji oraz utrzymanie wysokiego stężenia pyłku pokrzywy.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest wysokie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 16.08.2018 r.
Stężenie pyłku pokrzywy jest nadal wysokie, średnie bylicy, a stężenie pyłku traw, szczawiu, babki i komosy niskie. W powietrzu pojawił się pyłek ambrozji, którego stężenie osiągnęło średnie wartości. Przewiduje się spadek stężenia pyłku pokrzywy, średnie stężenie pyłku bylicy oraz średnie/niskie stężenie pyłku ambrozji.
Stężenie zarodników Cladosporium jest bardzo wysokie, Alternaria waha się od średniego do wysokiego.
LUBLIN

POZNAŃ

03.08.2018 r.
Stężenie pyłku pokrzywy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Wzrasta stężenie pyłku bylicy, które obecnie jest na poziomie średnim. Stężenie pyłku traw, szczawiu, babki i komosy jest bardzo niskie. W powietrzu utrzymują się duże ilości zarodników grzybów. Stężenie Cladosporium jest bardzo wysokie, a Alternaria średnie do wysokiego.
ŁÓDŹ

13.08.2018 r.
W najbliższych dniach utrzymywać się będzie jeszcze bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy. Stężenie pyłku bylicy powoli spada i nie przekroczy najprawdopodobniej niskiego. Pyłku szczawiu, komosowatych, traw i babki lancetowatej będą pojedyncze ziarna. Stężenie pyłku ambrozji może się wahać między stężeniem bardzo niskim a pojedynczymi ziarnami. Stężenie zarodników Cladosporium będzie nadal bardzo wysokie, choć ich liczba w metrze sześciennym powietrza wyraźnie spada. Spada też stężenie zarodników Alternaria i nie będzie przekraczało średniego.
RZESZÓWSZCZECIN
.