KRAKÓW

22.06.2016 r.
Stężenie silnie alergennego pyłku traw i pyłku pokrzywy jest nadal wysokie, natomiast stężenie pyłku babki i szczawiu pozostaje niskie. W powietrzu pojawiły się pojedyncze ziarna pyłku komosy. Stężenie pyłku sosny i lipy utrzymuje się na niskim poziomie.
Prognozuje się okresowy spadek stężenia pyłku roślin jedynie podczas intensywnych opadów deszczu oraz bezpośrednio po nich.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest średnie.
KATOWICE

SOSNOWIEC - 22.06.2016 r.
Aktualnie stężenie pyłku traw i pokrzywy jest wysokie.
W nadchodzącym tygodniu przewiduje się średnie do wysokiego stężenie pyłku traw, wysokie stężenie pyłku pokrzywy. Stężenie pyłku szczawiu i babki nie powinno przekroczyć wartości średnich.
Stężenie zarodników Cladosporium osiągnęło wartości wysokie, a stężenie zarodników Alternaria jest nadal niskie.
LUBLIN

23.06.2016 r.
Stężenie pyłku traw i pokrzywy jest nadal wysokie, pyłku szczawiu i babki niskie. W powietrzu obecne są też w niskich stężeniach ziarna pyłku sosny, brzozy i lipy. Pojawiły się pojedyncze ziarna pyłku roślin komosowatych. Przewiduje się, że w najbliższym czasie utrzyma się wysokie stężenie pyłku traw i pokrzywy, a stężenie pyłku babki i szczawiu nie powinno przekroczyć niskich wartości. Stężenie zarodników grzybów z rodzaju Cladosporium jest wysokie, a Alternaria niskie.POZNAŃ

24.06.2016r.
W powietrzu utrzymuje się wysokie stężenie pyłku traw. Stężenie pyłku pokrzywy wzrosło do wartości średnich. W ciągu najbliższych dni przewiduje się wysokie/bardzo wysokie stężenie pyłku traw, średnie do wysokiego pyłku pokrzywy, niskie do średniego pyłku szczawiu i niskie babki.
Zarodniki Cladosporium mogą osiągać bardzo wysokie stężenia, natomiast zarodniki Alternaria powinny utrzymać niski poziom.
ŁÓDŹ

19.06.2016 r.
Sezon pylenia drzew wiosennych można uznać za zakończony. W powietrzu dominuje pyłek roślin zielnych. W bieżącym tygodniu stężenie pyłku traw będzie wysokie/bardzo wysokie. Stężenie pokrzywy może utrzymywać się na poziomie średnim. Stężenie pyłku szczawiu nie powinno przekroczyć stopnia niskiego a babki lancetowatej będą pojedyncze ziarna. Pyłek komosowatych będzie występował sporadycznie. Cladosporium może osiągać bardzo wysokie stężenie a Alternaria stężenie niskie. Ponadto w powietrzu występuje pyłek lipy.
RZESZÓWSZCZECIN
.