Komunikaty pyłkowe

2019-09-18

Sezon pyłkowy stopniowo zbliża się ku końcowi, zwłaszcza w części północnej. Aktualnie stężenie pyłku pyłku BABKI, TRAW, BYLICY i KOMOSY jest już niskie na terenie całego kraju.

Stężenie słabo alergennego pyłku POKRZYWY wykazuje dalszą tendencję spadkową, wartości stężeń są średnie do niskich na większości powierzchni kraju.

Ziarna pyłku ambrozji (Ambrosia artemissifolia) , rośliny silnie alergennej, mogą się pojawiać w różnych regionach kraju, w zależności od lokalnej ekspozycji i napływu pyłku z terenów, gdzie rośliny te występują masowo. Aktualnie pyłek ambrozji nie stanowi problemu klinicznego w naszym kraju. Pyłek ambrozji często jest transportowany z masami powietrza na teren Polski z Ukrainy i z krajów leżących na południe od Polski (Węgry, Słowacja, Czechy). Ambrosia to roślina inwazyjna, wszelkie informacje o pojawianiu się nowych okazów proszę przekazywać za pośrednictwem formularza na stronie Sieci!

A. artemissifolia, stanowisko Kraków

Liście – przeważnie wcinane lub podzielone.

Kwiaty – rurkowate, rozdzielnopłciowe, w drobnych koszyczkach. Koszyczki męskie wielokwiatowe w szczytowych kłosach. Koszyczki żeńskie pojedyncze, jednokwiatowe, w kątach górnych liści. Roślina jednoroczna, wiatropylna. Kwitnie od sierpnia (czasami od lipca) do października. Występuje na nieużytkach, przy torach kolejowych, drogach.

Produkuje duże ilości małych, przyczepnych ziaren pyłku; 1 kwiat około 16 tys. ziaren pyłku; 20 kwiatostanów – 420 mln; 30 osobników – biliony

Obecność zarodników Alternaria i Cladosporium nie powinna już stanowić problemu dla alergików. W części północnocnje stężenia są już niskie, na południu i w centrum średnie. Zarodniki Cladosporium są znacznie mniej alergenne, niż zarodniki Alternaria.