O Sieci

Polska Sieć Aerobiologiczna to Sieć Naukowa utworzona przez Ośrodki Monitoringu Aerobiologicznego działające jako uniwersyteckie jednostki organizacyjne. W Ośrodkach Monitoringu wykonywane są profesjonalne pomiary stężenia pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu zgodnie z wymogami Międzynarodowej Organizacji Aerobiologii (IAA).

Główne cele utworzenia Sieci:

promowanie zastosowania pomiarów stężenia pyłku roślin w takich dziedzinach, jak: alergologia, kryminalistyka, rolnictwo, weterynaria, ochrona środowiska, klimatologia

rozwój aerobiologii w Polsce jako dyscypliny naukowej

współpraca z Europejską Siecią Monitoringu w ramach European Aeroallergen Network (EAN)

działalność edukacyjna w obszarze zainteresowań Sieci

Specjalności naukowe Sieci:

aerobiologia, aeropalinologia, fenologia, profilaktyka alergologiczna

Sieć Aerobiologiczna jest strukturą otwartą na przyjęcie nowych członków, jak również do współpracy z podmiotami zajmującymi się zbliżoną tematyką.

Aerobiologia – dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem biernego transportu cząstek organicznych w powietrzu, analizą źródeł ich powstawania, procesem uwalniania do atmosfery, rozprzestrzenianiem, depozycją i wpływem na inne organizmy żywe (rośliny, zwierzęta, ludzi).