Komunikaty pyłkowe

2022-08-05

Stężenie silnie alergennego pyłku TRAW jest bardzo niskie (w Szczecinie i Poznaniu) do niskiego (w Krakowie) i średniego (w Sosnowcu) Ponadto w powietrzu notowane są ziarna pyłku SZCZAWIU i BABKI w stężeniu niskim oraz POKRZYWY w stężeniu wysokim ( w Szczecinie i Krakowie) do bardzo wysokiego (w Sosnowcu).

Na terenie całego kraju obecne są pojedyncze ziarna pyłku KOMOSY oraz silnie alergenny pyłek BYLICY w stężeniu niskim, wykazujący tendencję wzrostową.

Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest wysokie (w Krakowie i Krakowie) do bardzo wysokiego (w Sosnowcu i Szczecinie), a Alternaria jest średnie (w Sosnowcu) do wysokiego (w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie).

KWITNĄCE TRAWY
TRAWY
POKRZYWA