Komunikaty pyłkowe

2023-05-26

Stężenie silnie alergennego pyłku TRAW jest niskie (w Szczecinie, Łodzi i Lublinie) do średniego (w Krakowie, Kielcach i Rzeszowie). Ponadto obecne są także pojedyncze ziarna pyłku SZCZAWIU i POKRZYWY.

W powietrzu notowane są także ziarna pyłku SOSNY w stężeniu wysokim (w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie) Rzeszowie) do bardzo wysokiego (w Łodzi, Lublinie, Sosnowcu i Kielcach), DĘBU w stężeniu niskim (w Szczecinie) do średniego (w Kielcach, Sosnowcu, Rzeszowie) i wysokiego (w Łodzi), BUKA w stężeniu wysokim (w Szczecinie).

W najbliższych dniach na chodnikach, samochodach i kałużach może nadal pojawiać się żółty nalot – będzie to pyłek drzew iglastych, głównie sosny.

Stężenie zarodników grzybów Alternaria jest niskie do średniego (w Rzeszowie), a Cladosporium jest niskie (w Krakowie) do średniego (w Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, Sosnowcu) i wysokiego (w Szczecinie, Kielcach).

KWIATOSTANY SOSNY
SOSNA
TRAWY