Komunikaty pyłkowe

2021-05-06

UWAGA trwa sezon pylenia BRZOZY. Stężenie silnie alergennego pyłku BRZOZY jest wysokie (m.in. w Lublinie, Wrocławiu i Krakowie) do bardzo wysokiego (w Szczecinie, Lublinie) i wykazuje niewielką tendencję spadkową. Ponadto w Lublinie, Wrocławiu i Krakowie obserwowane są pojedyncze ziarna, również silnie alergennego, pyłku TRAW, którego stężenie będzie wzrastać.

W powietrzu obecne są także ziarna pyłku JESIONU w stężeniu bardzo niskim (w Rzeszowie i Wrocławiu) do średniego (w Krakowie i Szczecinie) i wysokiego (w Lublinie) oraz pyłku WIERZBY i GRABU w stężeniu niskim do średniego (w Lublinie). Stężenie pyłku TOPOLI utrzymuje się na niskim poziomie. Notowany jest także pyłek DĘBU w stężeniu niskim (w Lublinie, Rzeszowie i Wrocławiu) do średniego (w Rzeszowie). Ponadto w Lublinie, Wrocławiu i Krakowie obserwowane są pojedyncze ziarna pyłku TRAW, których stężenie będzie wzrastać.

Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest niskie (w Rzeszowie i Krakowie) do średniego (w Lublinie i Wrocławiu) i wysokiego (w Szczecinie), a Alternaria jest niskie.

Osoby uczulone na alergeny pyłku drzew, zwłaszcza brzozy powinny unikać spożywania surowych owoców (jabłko, brzoskwinia) i warzyw (seler, marchew) , jeżeli obserwowały u siebie objawy po pokarmach. Do tych objawów mogą należeć: pieczenie, świąd warg, języka, gardła, uczucie mrowienia w obrębie jamy ustnej, obrzęk.

KWIATOSTANY JESIONU
JESION
BRZOZA

KWIATOSTANY BRZOZY