Komunikaty pyłkowe

2020-06-26

Aktualnie najsilniejsze objawy mogą odczuwać osoby uczulone na TRAWY, ponieważ w II połowie czerwca i na początku lipca występuje główny sezon pyłkowy tych niepozornych roślin. Stężenie silnie alergennego pyłku traw jest wysokie (m.in we Wrocławiu, Lublinie i Krakowie) do bardzo wysokiego (m,in w Poznaniu, Szczecinie i Łodzi). W najbliższych dniach wartości te będą nadal wzrastać.

Stężenie słabo alergennego pyłku pokrzywy waha się od średniego ( m.in. w Krakowie, Lublinie, Sosnowcu) do wysokiego (w Poznaniu, Łodzi) i wykazuje tendencję wzrostową.  Stężenie pyłku szczawiu jest niskie (m.in we Wrocławiu, Szczecinie i Sosnowcu) do średniego (w Poznaniu), natomiast stężenie pyłku babki na terenie całego kraju utrzymuje się na niskim poziomie. Podczas intensywnych opadów deszczu oraz bezpośrednio po nich powietrze będzie wolne od pyłku roślin.

Rozpoczął się sezon pylenia lipy. Stężenie pyłku jest niskie, jednak w najbliższych dniach spodziewany jest wzrost do stężenia średniego ( m.in w Krakowie i Lublinie).

Stężenie zarodników grzybów Alternaria jest niskie, a Cladosporium jest wysokie (m.in w Sosnowcu, Krakowie i Poznaniu) do bardzo wysokiego (w Łodzi) i wykazuje tendencję wzrostową.

Osoby uczulone na alergeny pyłku traw powinny ostrożnie spożywać wybrane surowe owoce (jabłko, melon, kiwi, arbuz) i warzywa (seler, pomidor) oraz kiełki pszenicy, miód, orzechy, jeżeli obserwowały u siebie objawy po pokarmach. Do tych objawów mogą należeć: pieczenie, świąd warg, języka, gardła, uczucie mrowienia w obrębie jamy ustnej, obrzęk..

Kwitnące trawy
TRAWY

POKRZYWA

Kwitnąca pokrzywa