Łódź

KategorieStacje Pomiarowe

OŚRODEK MONITOROWANIA AEROALERGENÓW przy KLINICE IMMUNOLOGII REUMATOLOGII I ALERGII
92 – 213 Łódź, ul. Pomorska 251
Tel. (42) 675-73-20, 678-15-36, Fax 678-22-92
Kierownik Ośrodka:
dr n. med. Barbara Majkowska – Wojciechowska 
immunol@csk.am.lodz.plbmw@csk.am.lodz.pl

Zakres prowadzonych badań

  1. Badania stężeń alergenów środowiska zewnątrzdomowego.
  2. Badania stężeń alergenów środowiska domowego.
  3. Badania barierowości tkanin i wyrobów tekstylnych oraz akumulacji alergenów.
  4. Badania epidemiologiczne alergii i astmy u dzieci w odniesieniu do czynników środowiskowych.

1. Analiza stężeń pyłku w centrum Łodzi
Od roku 2003 prowadzone są badania dotyczące oceny stężeń pyłku roślin i dwóch zarodników pleśni: Cladosporium i Alternaria. Wyniki badań są wykorzystywane w profilaktyce pyłkowicy, podczas diagnozowania, monitorowania i leczenia chorych z alergią na pyłki roślin, podczas prowadzenia immunoterapii.
Badania prowadzone są metodą objętościową przy zastosowaniu aparatu Lanzoni. Pomiary stężeń pyłku w powietrzu prowadzone są w sposób ciągły w sezonie wegetacyjnym roślin, w cyklu siedmio-dniowym. Pomiary rozpoczynane są zazwyczaj na początku lutego i prowadzone do końca września, czyli przez 35 tygodni w roku.

Charakterystyka punktu pomiarowego
Parametry botaniczne:
W bliskim sąsiedztwie rosną brzozy. W nieco dalszej odległości występują lipy krymskie, którymi obsadzona jest najbliższa ulica (Gabriela Narutowicza). Występują tam też: pojedyncze topole włoskie, klony cukrowe, miłorząb, jesiony, jabłonie ozdobne (ul. Uniwersytecka). W odległości około 200 m od punktu pomiarowego, znajduje się Park im. Stanisława Staszica usytuowany wewnątrz kwadratu ulic: G. Narutowicza, Uniwersyteckiej, Wierzbowej i Jaracza. Oprócz gatunków roślin rodzimych, stwierdzono w nim wiele gatunków drzew i krzewów sprowadzonych z innych krajów. Są to miedzy innymi: brzoza papierowa, dąb wielkoowocowy, topola berlińska i topola chińska, jesion pensylwański, lipa gwiaździsta i krymska, głóg ostrogowy i cętkowany.

Punkt pomiarowy usytuowano w łódzkiej dzielnicy Śródmieście na dachu budynku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (przy ulicy Williama Lyndleya) na wysokości około 15 metrów (51º46’17,5’’N; 19º28’29,3’’E). Wokół punktu pomiarowego znajdują się: od strony północno – zachodniej budynki o podobnej wysokości i dość zwartej zabudowie, natomiast od strony południowo-wschodniej zabudowania są niższe i mniej zagęszczone.

Prezentacja wyników
W sezonie wegetacyjnym roślin (od lutego do września) wyniki badań rozsyłane są do indywidualnych odbiorców a także prezentowane są na niżej podanych stronach internetowych.
Aktualizacja dokonywana jest w systemie tygodniowym na stronach:
www.umed.lodz.pl ;
www.polleninfo.org

About the author