Poznań

KategorieStacje Pomiarowe

Laboratorium Aeropalinologii
Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
61-614 Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
Tel. +48 61 829 57 00
www.paero.home.amu.edu.pl
Kontakt: mgr Małgorzata Nowak
e-mail: gosia.nowak@onet.eu

Monitoring aerobiologiczny w Poznaniu prowadzony jest nieprzerwanie od 1995 roku, a pomiary wykonywane są metodami zgodnymi z zaleceniem Międzynarodowej Organizacji Aerobiologii (IAA).
Prowadzone są pomiary stężenia pyłku ponad 30 taksonów roślin oraz zarodników grzybów Alternaria i Cladosporium.

W mieście usytuowane są dwa punkty pomiarowe:

W centrum, na dachu domu studenckiego UM “Eskulap”; na wys. 33 m nad poziomem gruntu – aparat firmy Burkard,
UM “Eskulap”
Dr Alicja Stach (1951-2009)palinolog, założycielka Pracowni Aeropalinologii

Skład osobowy Pracowni Aeropalinologii
Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
Adiunkt: dr Łukasz Grewling
Pracownicy inż.-tech.: mgr Małgorzata Nowak, mgr Agata Szymańska

Obecnie realizowane projekty i tematy badawcze

  • Przestrzenne i czasowe zmiany koncentracji pyłku wybranych roślin oraz zarodników grzybów rejestrowanych w dwóch punktach pomiarowych w Poznaniu.
  • Badania dotyczące dalekiego transportu pyłku przy użyciu metody back-trajectory.
  • Badania porównawcze zawartości pyłku wybranych roślin alergogennych w powietrzu Poznania oraz innych miast Polski i Europy.
  • Obserwacje fenologiczne kwitnienia brzozy oraz bylic.
  • Wykrywanie i ocena ilościowa głównego alergenu Alternaria alternata (Alt a 1) w powietrzu Poznania, Polska. Kierownik projektu: dr Łukasz Grewling. Nr projektu: 2013/09/D/NZ7/00358. Okres realizacji: 2014-2017 r.
  • Modele prognostyczne początku sezonów pyłkowych roślin uczulających.

About the author