Krótka historia

Aerobiologia – dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem biernego transportu cząstek organicznych w powietrzu, analizą źródeł ich powstawania, procesem uwalniania do atmosfery, rozprzestrzenianiem, depozycją i wpływem na inne organizmy żywe (rośliny, zwierzęta, ludzi).

Badania w Polsce nad koncentracją pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu zapoczątkowano kilka lat po wprowadzeniu i zastosowaniu metody analizy pyłkowej do odtwarzania historii roślinności i klimatu, a także do datowania osadów, zwłaszcza w holocenie i plejstocenie.

Pierwsze publikacje z tego zakresu dotyczyły szybkości opadania ziarn pyłku niektórych drzew (Dyakowska 1937), opadania pyłku drzew w zbiorowiskach leśnych (Bremówna i Sobolewska 1939) i dalekiego transportu pyłku (Dyakowska 1948).

Badania aeropalinologiczne na użytek medycyny podjęte zostały z inspiracji i inicjatywy lekarzy zajmujących się nową, rozwijającą się wówczas dziedziną medycyny, alergologią, w szczególności przez nestora i twórcę polskiej alergologii Mieczysława Obtułowicza (1902-1970). W publikacji „O nieżycie pyłkowym” zamieszczonym w czasopiśmie „Biologia Lekarska” (1936) obok rozważań na temat etiologii i leczenia nieżytu pyłkowego zamieścił (na podstawie rękopisu Z. Nowakowskiego) kalendarze fenologiczne kwitnienia i pylenia roślin alergennych z okolic Krakowa (traw i ważniejszych drzew). Z jego również inicjatywy pomiary stężeń zarodników grzybów w Krakowie i Rabce w 1960 roku prowadziła Anna Weiss (Weiss 1962, 1965).

W latach 60-tych XX w. badania nad opadem pyłku roślin w Krakowie podjęła Wanda Koperowa w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk we współpracy z alergologami z Kliniki Alergologii Akademii Medycznej w Krakowie. Po odbyciu krótkiego szkolenia u prof. H.A. Hyde’a w Anglii, od 1964 do 1967 roku analizowała ona opad pyłku roślin stosując aparat (chwytacz pyłku) Durhama. Pierwszy „kalendarz pyłkowy” opublikował Mieczysław Dąbrowski (1974) w oparciu o wyniki analizy opadu pyłku roślin zebranego do krystalizatorów na wysokości 20 i 120 m nad powierzchnią gruntu w 1960 roku w centrum Warszawy. W latach 1971-1972 analizy aeropalinologiczne wykonał także w Warszawie Edward Zawisza – laryngolog (Zawisza 1974).

W Bydgoszczy laryngolog Ryszard Gniazdowski, współpracując z botanikiem Franciszkiem Klimasem, prowadził badania aeropalinologiczne w 1972 roku (Gniazdowski i Klimas, 1976). Analizy pyłkowe uzupełniano obserwacjami fenologicznymi roślin. Od 1977 roku w Łodzi analizy aeropalinologiczne wykonuje biolog Małgorzata Wnuk we współpracy z laryngologiem Krzysztofem Buczyłko (Buczyłko, Wnuk 1979).

Od 1982 roku w Krakowie z inspiracji alergologa Krystyny Obtułowicz, całoroczne analizy aeropalinologiczne rozpoczął Kazimierz Szczepanek, badania były kontynuowane do roku 1997 (Szczepanek 1994; Szczepanek i in., 1994; Szczepanek 2006). W związku z angażowaniem się coraz liczniejszych alergologów w diagnozowanie i leczenie chorych z uczuleniami na alergeny pyłkowe, utworzył się w Krakowie interdyscyplinarny zespół lekarzy alergologów i botaników palinologów. Jako pierwszy podjął on współpracę z Europejską Siecią Monitorowania Aeroalergenów (European Aeroallergen Network-EAN) (Obtułowicz i in. 1990; Szczeklik i in. 1991).

Zastosowanie do badań aeropalinologicznych aparatów wolumetrycznych (Burkard, Lanzoni) zapoczątkowano w r. 1990 w dwóch ośrodkach: w Rabce w Zespole Pediatrycznym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc (z inicjatywy prof. Jana Rudnika) oraz w Krakowie.

Czytaj Więcej